KREDIT

NUDIMO VEČ OPCIJ FINANCIRANJ IN PLAČEVANJ NA OBROKE

ODPLAČEVANJE NA OBROKE V PETIH MINUTAH!

Obstojočim uporabnikom LEANPAY-a uredimo obročno plačevanje - do 12 tisoč evrovv minutah, brez pologa!

Tudi če še niste uporabniki LEANPAY-a vam uredimo vse v 10ih minutah! Zaposlenim in tudi upokonjecem!

Več o pogojih:

1

KREDIT LON

Nudimo vam ugoden nakup vozil na kredit brez pologa preko Hranilnice LON – enaki pogoji tudi za nekomitente!

Naša ponudba je sedaj še dostopnejša. Nudimo vam možnost nakupa na obroke z ugodnimi LON krediti, ki smo jih za vas pripravili v sodelovanju s Hranilnico LON.

  • Znesek kredita: do 10.000,00 EUR
  • Maksimalna doba kredita: do 60 mesecev
  • Način zavarovanja: plačilo zavarovalne premije

1.       Pogoji za pridobitev LON kredita;

priliv iz naslova plače, pokojnine ali rente na transakcijski račun kreditojemalca mora biti najmanj v višini zakonsko določene neto minimalne plače
da kreditojemalec skladno s podatki in informacijami, ki so razvidni iz kreditne dokumentacije in skladno z drugimi podatki, ki so dostopni, redno poravnava svoje obveznosti in nima aktivnih izvršb in izterjav

 

Potrebna dokumentacija – zaposleni:

  • Plačilna lista ( za pretekli mesec iz katere je razvidno nakazilo plače na TRR ustrezno znesku priliva, ki je na izpisku prometa po TRR),
  • Bančni izpisek s strani banke

original ali izpis iz elektronske banke v pdf formatu iz katerega je razviden podatek o višini priliva plače v preteklem mesecu ali drug dokument, ki ga izda in potrdi matična banka kreditojemalca in iz katerega je razviden priliv iz naslova plače

  • Osebni dokument (potni list , osebna izkaznica)
  • Davčna številka

 

Potrebna dokumentacija – upokojenci:

Bančni izpisek s strani banke

original ali izpis iz elektronske banke v pdf formatu iz katerega je razviden podatek o višini priliva pokojnine v preteklem mesecu ali drug dokument, ki ga izda in potrdi matična banka kreditojemalca in iz katerega je razviden priliv iz naslova pokojnine

  • Osebni dokument (potni list , osebna izkaznica),
  • Davčna številka
  • Pokojninski odrezek* ( *samo v primeru, ko ni možno iz bančnih izpiskov razbrati podatka, da gre za nakazilo pokojnine).

Enostavno in ugodno do izpolnitve vaših želja, z LON kredit-om!

Podjetje TALON d.o.o. na podlagi Pogodbe o kreditnem posredovanju opravlja storitve kreditnega posredovanja za hranilnico, in jih po pooblastilu hranilnice lahko opravlja na način, da strankam ponuja in predstavlja kredite ter jim pomaga v postopkih pred sklenitvijo kreditne pogodbe, pri čemer pa ni pooblaščen za sklepanje kreditnih pogodb s strankami.

Prodaja vozil poteka na več načinov. Največkrat gre za odkup vozil, za komisijsko prodajo vozil ali za menjavo staro za staro.

 

ODKUP VOZILA

Pri odkupu vozila se pri nas napiše kupoprodajna pogodba. Potrebujemo prometno dovoljenje, osebni dokument in TRR, kamor nakažemo kupnino za vozilo.

Stari lastnik vozilo odjavi na novega lastnika (t.j. Talon, d.o.o.), odjavi vozilo na novo lokacijo, hkrati opravi identiteto (bivša overitev podpisa na pogodbi) in vrne registrske tablice pooblaščeni enoti za registracijo vozil. Ko to opravi so izpolnjeni vsi pogoji za nakazilo kupnine.

Na pooblaščeni enoti za registracijo vozil vam neizkoriščen delež cestne takse obračunajo in nakažejo na vaš TRR. S kopijo odjavljenega prometnega dovoljenja prav tako dobite povrnjen neizkoriščen del zavarovanja do poteka registracije na vaši zavarovalnici in bonus lahko prenesete na drugo vozilo.

 

KOMISIJSKA PRODAJA

Pri komisijski prodaji vozila se napiše pogodba o komisijski prodaji. Potrebujemo prometno dovoljenje, osebni dokument in TRR, kamor nakažemo kupnino za vozilo, ko je prodano.

Ko se vozilo proda mora stari lastnik vozilo odjaviti na novega lastnika, hkrati opravi identiteto (bivša overitev podpisa na pogodbi) in če novi lastnik noče istih registrskih tablic le te vrne pooblaščeni enoti za registracijo vozil. Ko to opravi so izpolnjeni vsi pogoji za nakazilo kupnine.

Na pooblaščeni enoti za registracijo vozil vam neizkoriščen delež cestne takse obračunajo in nakažejo na vaš TRR. S kopijo nove zavarovalne police novega lastnika prav tako dobite povrnjen neizkoriščen del zavarovanja do poteka registracije na vaši zavarovalnici in bonus lahko prenesete na drugo vozilo.

Kupec mora najprej vozilo zavarovati do poteka tehničnega pregleda. (za zavarovalnico TRIGLAV d.d., lahko zavarovanje sklene pri nas).

Z računom za komisijsko prodajo in z zavarovanjem se na pooblaščeni enoti za registracijo vozil plača še cestna taksa, identiteta in s tem dobite novo prometno dovoljenje in registrske tablice.

In še opozorilo: Zakon določa, da je uporabnik vozila lahko samo oseba, ki ima veljavno vozniško dovoljenje.

ZAVAROVANJE PRI ZAVAROVALNICI TRIGLAV

Ko vozilo kupite pri nas, je najprej potrebno vozilo zavarovati do poteka tehničnega pregleda. (za zavarovalnico TRIGLAV d.d., lahko zavarovanje sklene pri nas).

Z računom za vozilo in z zavarovanjem se na pooblaščeni enoti za registracijo vozil plača še cestna taksa, identiteta in s tem dobite novo prometno dovoljenje in registrske tablice.

In še opozorilo: Zakon določa, da je uporabnik vozila lahko samo oseba, ki ima veljavno vozniško dovoljenje.

 

STARO ZA NOVO

Če gre za menjavo vozila staro za staro je tako kot pri odkupu in prodaji.

2d53543c-dfa2-4d7b-bd23-538f5e2eb5ea

Pošljite nam sporočilo

In z veseljem Vam bomo odgovorili v najkrajšem možnem času!