Varstvo osebnih podatkov - GDPR

POLITIKA VAROVANJA OSEBNIH PODATKOV ZA UPORABNIKE SPLETNE STRANI

Z vašimi osebnimi podatki ravnamo v skladu z zakonodajo, pošteno, varno in za vas pregledno. Zavedamo se svoje odgovornosti, ker ste nam zaupali svoje osebne podatke. Zato so v nadaljevanju navedene vse ključne informacije glede obdelave podatkov, naših obveznosti in vaših pravic.

UPRAVLJAVEC OSEBNIH PODATKOV

Upravljavec osebnih podatkov je Talon, d.o.o.

Dorfarje 17, 4209 Žabnica

Telefon: 04/513-74-00, 031/664-466

E-pošta: info@talon.si

NAMENI OBDELAVE PODATKOV

Osebne podatke obdelujemo za naslednje namene in skladno z eno od šestih možnih pravnih podlag (privolitev, sklepanje ali izvajanje pogodbe, zakonske obveznosti, zaščita življenjskih interesov posameznika, naloge v javnem interesu, zakoniti interesi upravljavca ali tretjih oseb) ter točno določen čas, ko je to potrebno.

Namen obdelave Pravna podlaga za obdelavo Rok obdelave
Sklepanje in izvajanje pogodbenega razmerja

 

sklenitev pogodbe o sodelovanju, nakup, najem storitev in podobno

veljavni zakoni na področju obligacij, izvršbe, davkov in podobno

 

sklenitev ali izvajanje veljavne pogodbe

celotno pogodbeno razmerje in še 10 let po zaključku
Povpraševanja po izdelkih in storitvah

 

Povpraševanja, dodatne informacije, naročila  storitev

Sklenitev ali izvajanje pogodbe celotno pogodbeno razmerje in še 10 let po zaključku
Prijava za popust

 

Prijava za popust ob prvem naročilu, akcijske ponudbe

privolitev posameznika/ce do preklica privolitve

Podatkov o naslovih ne hranimo za kakršnekoli druge namene.

Razen v redkih primerih upravičenih izjem (kazniva dejanja, prekrški, zahteve državnih organov in utemeljeni pravni zahtevki tretjih oseb) obdelava ne temelji  na zakonitih interesih, za katere si prizadeva upravljavec ali tretja oseba.

VRSTE OSEBNIH PODATKOV

Da bi vam zagotovili ugodno sklenitev in izvajanje pogodbe, obdelujemo različne vrste osebnih podatkov.

Vrsta  podatkov Vir podatkov
Podatki o stranki

 

Identifikacijski in kontaktni podatki, želje, zahteve, privolitve, povpraševanja, podatki o nakupih, najemih, paketih, podatki o pisnih, telefonskih ali osebnih stikih

posameznik/ca

 

javno dostopni viri

lastne evidence

Podatki o pogodbenem razmerju

 

podatki o sklenjeni pogodbi in aneksih, podatki o odgovorih na povpraševanja, podatki o plačilih, podatki o naročilih, podatki o morebitnih pravnih sredstvih

posameznik/ca

 

javno dostopni viri

lastne evidence

UPORABNIKI OSEBNIH PODATKOV

Osebne podatke uporabljamo v naši družbi kot upravljavec in jih v določenih primerih posredujemo našim pogodbenim obdelovalcem, ki so zavezani k strogemu varstvu vseh podatkov.

Če ste se odločili za sodelovanje v eni izmed naših nagradnih iger ali komunikacijski akciji, bomo za namene te nagradne igre ali akcije osebne podatke posredovali tudi izbranemu partnerju v tej nagradni igri ali akciji (dobavitelji različnega trgovskega blaga).

IZNOS PODATKOV V TRETJE DRŽAVE ALI MEDNARODNE ORGANIZACIJE

Osebni podatki se prenašajo v države izven Evropske unije vendar samo v podjetja, ki so na seznamu Privacy shield s čimer zagotavljajo ustrezno varstvo podatkov in pravic po 49 členu uredbe.

AVTOMATIZIRAN SPREJEM ODLOČITEV

Naša družba posluje celovito digitalno, vendar vse odločitve v zvezi s pogodbenimi razmerji in druge odločitve s pravnimi ali sorodnimi učinki sprejemajo naši zaposleni ob ustrezni informacijski podpori.

VAŠE PRAVICE

Ustava RS ter veljavni evropski in slovenski predpisi vam zagotavljajo vrsto pravic glede zasebnosti in varstva osebnih podatkov, med drugim še posebej naslednje:

 • pravica do obveščenosti o obdelavi vaših osebnih podatkov (besedilo, ki ga berete, je del izvajanja te vaše pravice);
 • pravica dostopa do osebnih podatkov pomeni, da imate pravico od nas kot upravljavca dobiti potrditev, ali se v zvezi z vami obdelujejo osebni podatki, in kadar je temu tako, dostop do teh osebnih podatkov in dodatnih informacij (nameni obdelav, vrste podatkov, uporabnike podatkov, čas hranjenja, obstoj pravic in možnosti pritožbe, viri podatkov, morebitno avtomatizirano odločanje ali posebno profiliranje);
 • pravica do popravka pomeni, da imate pravico doseči, da kot upravljavec brez nepotrebnega odlašanja popravimo netočne osebne podatke v zvezi z vami; ob upoštevanju namenov obdelave, imate tudi pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave;
 • pravica do izbrisa, imenovana tudi »pravica do pozabe«, pomeni, da imate pravico doseči, da kot upravljavec brez nepotrebnega odlašanja izbrišemo osebne podatke v zvezi z vami, če so izpolnjeni predpisani pogoji (obdelava ni več potrebna, preklic privolitve in neobstoj druge pravne podlage, utemeljen ugovor, nezakonita obdelava, izbris zahtevajo veljavni predpisi in podobno);
 • pravica do omejitve obdelave pomeni pravico, da dosežete, da kot upravljavec omejimo obdelavo vaših podatkov, če oporekate točnosti podatkov ali če ste vložili ugovor ali če je obdelava nezakonita ali če obdelava ni več potrebna za upravljavca, temveč za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo vaših pravnih zahtevkov;
 • pravica do prenosljivosti pomeni pravico, da prejmete osebne podatke v zvezi z vami, ki ste nam jih posredovali kot upravljavcu, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posredujete drugemu upravljavcu, ne da vas pri tem kakorkoli ovirali (velja za podatke, ki jih obdelujemo avtomatizirano na podlagi privolitve ali pogodbenega razmerja);
 • pravica do ugovora pomeni, lahko proti nekaterim vrstam obdelav vaših osebnih podatkov (javni interesi, zakoniti interesi upravljavca, nameni trženja) kadarkoli ugovarjate in moramo dokazati legitimne interese za obdelavo oziroma prenehati z obdelavo (vedno v primeru trženja);
 • pravice glede samodejne obdelave in profiliranja pomeni, da za vas ne velja odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi, vključno z oblikovanjem profilov, ki ima pravne ali podobne učinke v zvezi z vami, če ni to nujno potrebno, predpisano ali če v to ne privolite.

NAGRADNI ŽREB - VINJETE 

 1. Organizator: Organizator nagradnega žreba je podjetje Talon, ki ob 30-letnici poslovanja v letu 2023 tedensko podarja vinjete.
 2. Udeležba: Da bi sodelovali v nagradnem žrebu, udeleženci izpolnijo obrazec, ki se nahaja na spletni strani organizatorja. S tem se avtomatsko prijavijo v žreb.
 3. Omejitve: Vsaka oseba se lahko v letu 2023 prijavi le enkrat. Ponavljajoče prijave bodo avtomatsko zavrnjene v naši bazi podatkov.
 4. Žrebanje: Prvi nagradni žreb bo 14. maja ob 12.00. Žrebi bodo sledili tedensko, lahko tudi večkrat na teden, odvisno od števila prijav. Vsakih 10 novih prijav tedensko bo generiralo minimalno 1 vinjeto za žrebanje.
 5. Posebno žrebanje: Vsi prijavljeni bodo avtomatsko vključeni tudi v posebni žreb presenečenja, ki se bo odvijal ob koncu leta 2023, ob zaključku nagradnih žrebov za vinjete.
 6. Obvestilo o nagradi: Izžrebani dobitniki bodo obveščeni preko kontaktnih podatkov, navedenih v prijavnem obrazcu. Njihovo ime bo objavleno zgolj, če se bodo s tem strinjali.
 7. Varovanje podatkov: Organizator se zavezuje, da bo vse osebne podatke udeležencev uporabljal v skladu z veljavno zakonodajo o varstvu osebnih podatkov.
 8. Spremembe pravilnika: Organizator si pridržuje pravico do spremembe tega pravilnika, o čemer bo obvestil na svoji spletni strani.

Pri uveljavljanju vseh vaših pravic ali pri pridobivanju dodatnih informacij ali razčiščevanju dilem vam bomo z veseljem pomagali, preko e-pošte: info@talon.si

Če menite, da so kršene vaše pravice ali predpisi o varstvu osebnih podatkov se lahko pritožite pristojnemu državnemu organu. V Sloveniji je to Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije (Zaloška 59, 1000 Ljubljana, telefon: 01 230 97 30,

faks: 01 230 97 78, e-pošta: gp.ip@ip-rs.si).